Řídící systémy

CNC frézka, laser, plazma


Armote Light v1.02

Řídící systém pro CNC gravírky, frézky, vrtačky.


Armote

STÁHNOUT UŽIVATELSKÝ MANUÁL
STÁHNOUT Armote LIGHT v1.02

Jednoduché na ovládání a nastavení.

 • Všechny funkce v jednoduchém a přehledném menu.
 • Automatická detekce připojené řídící jednotky.
 • Moderní vzhled.
Pulzní řízení pohonů Step/Dir (krokové motory, serva, lineární motory).

 • Max. frekvence pro každou osu až 500 kHz (GVE114).
 • Přesné časování signálů, řízení rychlosti a nejrychlejší možná reakce na vstupy.
 • Aktualizace rychlosti s každým pulzem (takt interpolátoru je roven výstupní frekvenci).
 • Stav vstupů kontrolován s každým pulzem (frekvence čtení stavu vstupů je rovna výstupní frekvenci).
Měření referenčního bodu v ose Z pohyblivým senzorem.

 • Zrychluje zmeření nového nástroje při ruční i automatické výměně.
 • Po změření senzorem systém automaticky zapíše novou hodnotu referenčního bodu v ose Z.
Ovládejte více strojů z jednoho PC.

 • Řídící systém je možné spustit vícekrát pro různé stroje.
 • Při spuštění z jedné instalace vyberte nastavení ve správci konfigurce.