Řídící systémy

CNC frézka, laser, plazma


Armote

Řídící systém pro CNC gravírky, frézky, řezací lasery a plazmy.


Armote

Armote v2 ke stažení

Pulzní řízení pohonů Step/Dir (krokové motory, serva, lineární motory).

 • Max. frekvence pro každou osu až 500 kHz (GVE114).
 • Přesné časování signálů, řízení rychlosti a nejrychlejší možná reakce na vstupy.
 • Aktualizace rychlosti s každým pulzem (takt interpolátoru je roven výstupní frekvenci).
 • Stav vstupů kontrolován s každým pulzem (frekvence čtení stavu vstupů je rovna výstupní frekvenci).
Složte si řídící systém z GVE jednotek podle vašich potřeb.

 • Od jednoduchých stolních frézek až po 4-osá obráběcí centra s automatickou výměnou nástrojů.
 • Modulární řídící systém 4 osých CNC frézek, vrtaček, plazmových nebo laserových řezacích strojů.
 • Max. 12 os (4 osy pro hlavní pohyby stroje + až 8 os (2*4) ovládaných z SW PLC).
 • Vstupy a výstupy lze rozšířit o dalších 48 vstupů a 24 výstupů (3x IO deska GVE67).
Obrábějte rychle 3D plochy s minimální odchylkou od modelu.

 • Vysoká rychlost zpracování (až 3500 řádků G-kódů za sekundu v pohybu XYZ).
 • Dopředné řízení rychlosti (Look ahead).
Měření referenčního bodu v ose Z pohyblivým senzorem.

 • Zrychluje zmeření nového nástroje při ruční i automatické výměně.
 • Po změření senzorem systém automaticky zapíše novou hodnotu referenčního bodu v ose Z.
Zjednodušte si práci s ručním ovladačem MPG.

 • Pro ruční obrábění a změření ref. bodu obrobku.
 • Výběr osy a směru.
 • Nastavení otáček vřetene z ovladače MPG.
Obrobková sonda výrazně usnadní změření referenčního bodu obrobku.

 • Měření rohu, kruhového otvoru, kruhového nálitku nebo přímé najetí hrany sondou.
 • Výběr os k měření a výchozí polohy.
 • Automatické uložení do referenčního bodu.
Řezejte plazmou/laserem s řízením konstantní výšky nad materiálem (THC).

 • Automatické nalezení povrchu na začátku každého řezu.
 • Funkce nezávislé osy Z pro regulaci konstantní výšky nad materiálem.
 • Řízení 2-stavové (osa nahoru/dolů) nebo 3-stavové (osa nahoru/výška OK/osa dolů).
 • Logika řízení zapnutí pro laser nebo plazmu.
Měření a kontrolu nástrojů nechte na systému a pevném senzoru.

 • Automatické měření délkových korekcí nástrojů.
 • Kontrola zlomeného nástroje před vrácením do zásobníku.
 • Měření korekce po vyzednutí ze zásobníku pro maximální přesnost.
 • Vícenásobné měření a detekce chyby senzoru.
Ovládejte více strojů z jednoho PC.

 • Řídící systém je možné spustit vícekrát pro různé stroje.
 • Při spuštění z jedné instalace vyberte nastavení ve správci konfigurce.
Nastavitelné použití výstupu pro osy A.

 • Rotační osa rovnoběžná s osou X pro 4-osé frézování.
 • Závislá osa k jiné ose pro vícemotorové osy nebo k rychlosti pohybu pro synchronizaci laseru.
 • Přesné řízení extrudéru pro nanášení lepidel nebo aplikaci zalévacích hmot.
Použití přímého odměřování pro souřadnicové vrtání.

 • Přesné najetí na polohu podle pravítek přímého odměřování.
 • Pro souřadnicové vrtání.
Správce nástrojů se stará o vaše nástroje v zásobníku.

 • Kombinujte nástroje v zásobníku s ručně zakládanými nástroji.
 • Určete referenční nástroj a nikdy nezmeříte referenční bod omylem jiným nástrojem.
 • Nastavení životnosti nástrojů a pozice v zásobníku.
 • Nastavení posuvu a otáček v procentech z NC/GDF souboru v definici nástroje.
Procházejte historii obrábění.

 • Systém ukládá historii obrábění do textového souboru Worktime.txt
 • Do souboru se ukládá Cesta a název NC souboru.
 • Použité nástroje v NC souboru, čas a datum spuštění.
 • Celkový čas obrábění a časy jednotlivých nástrojů.
Sledujte využití stroje pomocí statistik systému

 • Počet a čas všech výstupů (vřeteno, chlazení atd.)
 • Ujeté vzdálenosti os.
 • Historie referencí stroje.
 • Historie použitých otáček vřetene.
Rozšiřte možnosti vašeho CNC pomocí SW PLC

 • Událostmi řízené PLC, 223 systémových a 64 uživatelských událostí.
 • Programování pomocí jednoduchých příkazů.
 • Použití podmínek, proměných, řízení běhu atd.
 • Možnost krokování po příkazech a sledování stavu při ladění.