Návody

Armote

MPG - ruční ovladač


V tomto návodu si ukážeme jak na připojení a nastavení pohyblivého senzoru v systému Armote.

Návod v PDF

1. Popis ručního ovladače MPG


Ruční ovladač MPG slouží k pohodlnějšímu najetí referenčního bodu obrobku. Případně ho lze použít i pro ruční obrábění.

Ovladač je vybaven přepínačem os, přepínačem velikosti kroku, Stop tlačítkem a rotačním ovladačem.

Ruční ovladač je možné připojit přímo pouze k interpolační jednotce GVE74. Pomocí Expanzního panelu GVE65 ho lze dále připojit k jednotkám GVE64 a GVE114.2. Připojení k řídícímu systému


Pro připojení k systému slouží konektor MPG na expanzním panelu GVE65 nebo konektor MPG přímo na panelu jednotky GVE74. Jiné připojení není možné.3. Nastavení systému


Použití ovladače se nastavuje v menu Stroj/Nastavení část MPG.

Použít ovladač MPG: Použití ovladače zapnete zaškrtnutím této volby.Použití MPG ovladače: nastavte na MPG s vypnutím v poloze OFF pro ovladač bez aktivačního tlačítka nebo na MPG s aktivačním tlačítkem pro ovladač s aktivačním tlačítkem.Verze GVE65: nastavte verzi GVE65. Verzi naleznete přímo na GVE65 na procesoru přepínačů.Násobitel kroku: touto hodnotou se nastavuje velikost kroku MPG ovladače.

Hodnota 1: X1=0.01 mm, X10=0.1 mm, X100=1 mm
Hodnota 0.1: X1=0.001 mm, X10=0.01 mm. X100=0.1 mm

Akcelerace MPG režimu: akcelerace pohybů stroje pomocí MPG ovladače. Hodnotu nastavte na stejnou nebo nižší hodnotu jako akcelerace stroje v menu Stroj/Nastavení/Mechanika

Max Rychlost MPG: max. rychlost pohybů stroje pomocí MPG ovladače. Při hodnotě 1 násobitele kroku je v některých případech z důvodu bezpečnosti vhodné mít nižší rychlost v MPG režimu než je max. rychlost stroje.

Timeout pohybu: čas (v ms) za jak dlouho od poslední změny polohy pomocí enkodéru MPG ovladače stroj začně brzdit. Při příliš velké hodnotě bude stroj brzdit později, při příliš nízké hodnotě by mohl stroj začít brzdit dříve než se poloha změní o požadovaný krok. Nastavení této hodnoty je také závislé na hodnotě akcelerace. Výchozí hodnota 150 ms vyhoví ve většině případů.

Def. otáčky vřetene při X10: nastavení výchozích otáček vřetene při aktivním přepínači X10 přepínače velikosti kroku. Hodnota je v desetinách voltu analog. výstupu pro řízení otáček vřetene.