Návody

Armote v1.99

Start/stop box


V tomto návodu si ukážeme jak na připojení a nastavení Start/stop boxu v systému Armote.

Návod v PDF

1. Popis Start/stop boxu


Start/Stop box jsou ovládací tlačítka pracovního cyklu. Slouží ke spuštění obrábění, jeho přerušení, ukončení nebo pokračování po jeho přerušení.

Zeleným tlačítkem Start je možné spustit pracovní cyklus v klidovém stavu stroje Připraven nebo ho obnovit po přerušení (např. tlačítkem Stop na Start/Stop boxu).

Červeným tlačítkem Stop je možné pracovní cyklus přerušit nebo ho dalším stiskem ukončit a uvést stroj do klidového stavu Připraven.2. Připojení k řídícímu systému


Pro připojení Start/Stop boxu je určen konektor CTRL na expanzním panelu GVE65 nebo na panelu kontroléru.3. Nastavení systému


V menu Stroj/Nastavení v části Vstupy na záložce Hlavní je potřeba nastavit polaritu a povolení přerušení.

Pro vstup 6: Jméno=START, Polarita=0, Povoleno=1
Pro vstup 7: Jméno=STOP, Polarita=1, Povoleno=1Zde můžete funkčnost tlačítek i otestovat.

Při stisku zeleného tlačítka by se měla měnit hodnota z 1 na 0 ve sloupci Stav u vstupu č.6 a při stisku červeného tlačítka by se měla měnit hodnota z 0 na 1 ve sloupci Stav u vstupu č. 7

V menu Stroj/Nastavení v části Ovládání je potřeba funkci Start/Stop boxu zapnout.

Pro tl. Start: zaškrtněte Použít pro Start obrábění vstup č., Číslo vstupu=6, jednotka=IPOL1
Pro tl Stop: zaškrtněte Použít pro Stop obrábění vstup č., Číslo vstupu 7, jednotka=IPOL1Pozn. nastavení systému se týká Start/Stop boxu, který se připojuje k systému pomocí konektoru CTRL na GVE65 připojené k hlavní interpolační jednotce.

Tlačítka však mohou být připojena přímo na vstupy a i jiné než hlavní interpolační jednotky. V takovém případě je potřeba nastavit odpovídající vstupy, ke kterým jsou tlačítka připojena a jednotku na které se tyto vstupy nacházejí.

Nastavení polarity a přerušení vstupů použitých pro tl. Start/Stop je potřeba provést v části Vstupy/Hlavní, Pomocná1 nebo Pomocná 2 (pokud jsou připojeny k interpolační jednotce) nebo v části Digital I/O/DIO1,DIO2 nebo DIO3 (pokud jsou připojeny k jednotce digitálních vstupů a výstupů GVE67).